Direct contact? Bel: 035 - 528 00 70

HomeDisclaimer

Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden

Informatie op Website
De op deze website geboden informatie is van algemene aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht )WFT.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat Adviesgroep Van der Roest de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Adviesgroep Van der Roest niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie. Adviesgroep Van der Roest is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de geboden informatie.

Adviesgroep Van der Roest streeft naar een foutloze werking en ononderbroken toegankelijkheid van de website en/of  van de door haar op de website langs elektronische weg aangeboden diensten. Adviesgroep Van der Roest is echter niet aansprakelijkheid en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website aangeboden diensten. Evenmin is zij aansprakelijkheid voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Adviesgroep Van der Roest wordt en onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaard Adviesgroep Van der Roest geen enkele  aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s , illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo’s, woord en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Adviesgroep Van der Roest. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adviesgroep Van der Roest over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Virussen
Adviesgroep Van der Roest garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Adviesgroep Van der Roest behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.